Üdvözöljük a

Tájékoztatás a nyílt végű pénzügyi lízing kezelésével kapcsolatban

honlapján!

-

Tájékoztatás a nyílt végű pénzügyi lízing kezelésével kapcsolatban

Szerző: Rózsáné Bagonyai Szilvia | 2020. július 23.

nyílt végű pénzügyi lízing kezelésére vonatkozó 47/2020 (III.18) és a 62/2020 (III. 24.) Korm. rendeletek hatályukat vesztették és helyükbe a 2020. évi LVIII. tv lépett

A Törvény a lízingszerződésből folyó lízingdíj fizetési kötelezettségeket és az ezeket biztosító mellékkötelezettségeket érinti, a felek egyéb jogait és kötelezettségeit, így az eszköz használati jogát és a vételi jog gyakorlásának feltételeit nem – lásd a Törvény 9.§ (1) bekezdése a fizetési kötelezettségek elhalasztásáról és a 9.§ (3) és a 13.§ (3) bekezdése –.

A fentiekből következik, hogy

  • a lízingbe vevőnek vételi jogát, vevőkijelölési jogát az eredeti szerződés szerinti határidőig kell gyakorolnia. Ha nem él ezzel a joggal, akkor (ellenkező megállapodás hiányában) a lízingtárgy használatára már csak a szerződésben rögzített eredeti időpontig jogosult. Ha viszont él a jogával, a maradványértékre, mint vételárra moratórium már nem terjed ki.
  • amennyiben a lízingbe vevő nem kíván élni a vételi joggal és ezért a szerződés eredeti lejártakor a lízingtárgy a lízingbe adóhoz visszakerül, a szállítókat terhelő visszavásárlási garanciák igénybe vételére is elsősorban az eredetileg tervezett időpontban és az eredeti feltételek szerint kerülhet sor.  A moratórium alatt lejáró szerződések 2020. december 31-ig hosszabbodnak meg.

 

Kiemeljük ugyanakkor, hogy a felek közös megegyezéssel eltérhetnek a fentiektől, és az adott helyzethez jobban illő megoldást is választhatnak.

 

A Magyar Nemzeti Bank honlapján további információk állnak rendelkezésre „a moratóriummal kapcsolatos GYIK” felületen, ami sok hasznos információval szolgál a lízingbe vevők részére.